ວິເຄາະ  ຫຼື    ພາສາ:

ຄໍານິຍາມນາມສະກຸນ

ຄໍານິຍາມນາມສະກຸນ: ນາມສະກຸນນີ້ໃນພາສາອື່ນໆ, ການສະກົດຄໍາແລະການອອກສຽງ variants ຂອງນາມສະກຸນ. ຊອກຫາຄໍານິຍາມຂອງນາມສະກຸນໄດ້ອອນໄລນ໌.

ຫຼື
ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ:
ໄດ້ຮັບຄໍານິຍາມນາມສະກຸນ