ວິເຄາະ  ຫຼື    ພາສາ:

ຊື່ຄວາມຫມາຍ

ສິ່ງທີ່ຊື່ຂອງທ່ານຫມາຍຄວາມວ່າໃຫ້ປະຊາຊົນອື່ນໆໂດຍຕົວກໍານົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຫຼື
ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ:
ໄດ້ຮັບຄວາມຫມາຍຊື່